آموزش نحوه نگهداری سگآموزش نگهداری حیوانات

تربیت سگ خانگی و تربیت سگ نگهبان

چگونه سگ خود را تربیت کنیم ؟

تربیت سگ خانگی و تربیت سگ نگهبان

درس اول : بنشين

اين درس خيلي ساده بوده و تعليم آن نيز راحت است . سگ را درحالي‌كه زنجير آن در دست راست شما است در طرف چپ خود قرار دهيد . زنجير بايد كالمآ در كنترل شما باشد تا در موقع لزوم با كشيدن آن ، حيوان را از كار نادرست بازداريد . با دست چپ خود به آرامي كپل حيوان را به سمت پايين فشار داده و در همان حال واژه بنشين را بصورت كاملا واضح و بلند ادا كنيد . به محض اينكه حيوان نشست ، وي را براي مدت بسيار كوتاه ( حدود ۱۵ ثانيه) در همان حالت نگه داريد . اين مدت نبايد طولاني شود زيرا باعث خستگي و بي‌حوصلگي حيوان مي‌شو د . ولي در دفعات بعد كه حيوان اين درس را بخوبي ياد گرفت مي‌توانيد اين زمان را بيشتر كنيد . در ضمن به محض اينكه سگ فرمان شما را اجابت كرد او را مورد تشويق قرار دهيد .در ادامه ، تعليم اين درس را بدون كمك قلاده انجام دهيد . هيچ موقع از ناسزا گفتن و خشونت استفاده نكنيد  . بعد از تمرينهاي پياپي كه با حوصله و بردباري و نوازش شما صورت خواهد گرفت ، مشاهده خواهيد كرد كه سگ به محض شنيدن كلمه بنشين بدون كمك و بدون اعمال نيرو از سوي شما ، در جايش خواهد نشست  .

درس دوم : همگام

براي تعليم اين درس حيوان را در سمت چپ خود قرار دهيد و زنجير يا قلاده را در دست راست خود گرفته و با دست چپ ، وي را براي راه رفتن كنترل و هدايت كنيد . براي اينكه در حين تمرين به سمت ديگري ، غير از مسير مورد نظر شما منحرف نشود ، بهتر است جايي را براي تمرين انتخاب كنيد كه در سمت چپ حيوان موانعي مانند ديوار و نرده باشد . با دست چپ خود ، سگ را طوري كنترل كنيد كه نه از شما جلو رود و نه از شما عقب بماند . بهترين حالت اين است كه فقط سر و گردن وي از شما جلو باشد .وقتي سگ در موقعيت مناسب قرار گرفت با اداي كلمه «بريم» و همزمان قدم برداشتن پاي چپ ، حيوان را وادار به حركت كنيد . در حين حركت ، وي را طوري با قلاده كنترل كنيد كه هماهنگ و همگام با شما قدم برداشته و از شما جلو نرود و در عين حال از شما عقب نماند . اين تمرين را بايد آنقدر ادامه بدهيد كه سگ با فرمان «بريم» بدون درنگ شروع به رفتن بكند . در مراحل بعد تمرينات را در محل آزاد (بدون مانع) ادامه دهيد  . 

درس سوم : فرا خواندن سگ به طرف خود

آموختن اين درس بسيار ساده و راحت است  ؛ زيرا سگ‌ها از همان دوران تولگي استعداد و زمينه آموختن آن را دارند . ساده‌ترين راه براي تعليم آن ، اين است كه از همان دوران تولگي هر دفعه كه سگ با ميل بطرف شما آمد ، با گفتن «بيا ، بيا» او را تشويق و تحريك به آمدن به سمت خود بكنيد و هر موقع كه او به سمت شما آمد با نوازش و تشويق از او استقبال كنيد . اگر اينكار را نكرده‌ايد ، براي تعليم فرمان بيا ، قلاده را در دست راستتان بگيريد و با يك حركت سريع دور شويد و با گفتن «بيا ، بيا» او را تشويق به آمدن به سمت خود كنيد . براي تحريك بشتر سگ ، بهتر است قلاده را كمي به سمت خود بكشيد . در ضمن بعد از ادا كردن فرمان بيا ، اسم حيوان را نيز بگوئيد ، مثلا «بيا كيسي » .براي يادگيري بهتر از درس هر موقع كه سگ بطرف شما آمد ، بعد از اينكه او را تشويق كرديد ، بلافاصله در جهت عكس حالت قبل ، از سگتان فاصله گرفته و همان روند را تكرار كنيد . توجه داشته باشيد كه هرگز به سمت سگ حركت نكنيد . بعد از چند بار تمرين ، در صورتيكه سگ آن را بخوبي ياد گرفته باشد قلاده را از گردن حيوان باز كرده و تعليم را بدون قلاده به اجرا در آوريد  .

درس چهارم : جلوگيري از پريدن سگ به سر و كول صاحب خود

سگها طبق عادت دوست دارند كه به محض مشاهده صاحب خود از روي مهرباني و براي اظهار محبت به سر و كول صاحب خود بپرند ولي غافل از اينكه پنجه‌ها و ناخن حيوان ممكن است صاحبش را اذيت كرده و لباسهاي وي را آلوده و كثيف كند . براي جلوگيري از اين رفتار سگ بايد به او بفهمانيد كه اين عمل او ، مورد رضايت شما نيست . حال اگر سگتان از نژاد كوچك است ، قبل از اينكه سگ مجال پرش را پيدا كند دستتان را بسوي او دراز كرده و او را نوازش بدهيد . با اين طريق سگهاي كوچك اين عمل و عدت را بتدريج ترك خواهند كرد . ولي اگر سگتان بزرگ جثه است موقعي كه مي‌خواهد بپرد بلافاصله زانوي پاي راست خود را در مقابل او ، براي جلوگيري از پرش وي ، خم كرده و كف دست راستتان را بالاي سرش نگه داشته و همزمان با اداي واژه «نه …. نه …» وي را از اينكار منع نماييد . چنانچه سگ طبق دستور شما عمل كرد ، تشويق و نوازش را فراموش نكنيد .

درس پنجم : بخواب

سگي كه اين درس را بخوبي ياد بگيرد تا زمانيكه صاحبش وي را از اين حالت آزاد نكند ، ساعتها بدون حركت به حالت درازكش در جاي خود خواهد ماند . اين درس در واقع تكميل درس اول يا نشستن است . براي تعليم آن ، زنجير قلاده را زير پاي خود قرار بدهد و با يك دست آن را آهسته كشيده و با كف دست ديگر حيوان را بطرف ديگر (حالت خوابيدن) خم كنيد و همزمان با لحن واضح و بلند بگوييد «بخواب» . اگر حيوان از اين عمل سركشي كرد ، بايستي او را قدري آهسته بطرف زمين فشار داده و پنجه‌هايش را بطرف خود دراز كنيد . در صورتيكه حيوان فرمان شما را بخوبي اطاعت كرد ، تشويق را فراموش نكنيد  .

درس ششم : ول كن ، بده

اگر سگ خود را از همان روزهاي اول با اين واقعيت كه شما حق داريد  هر چيزي حتي غذاي دلخواه او را از مقابلش برداريد ، آشنا كنيد ، تعليم اين درس بسيار ساده خواهد بود . از طرفي ياد دادن اين درس نيز بسيار ضروري مي‌باشد ؛ زيرا گاهي اوقات پيش مي‌آيد حيوان يك جسم مشكوك ، يا آلوده و مسموم را به دهان گرفته و شما براي جلوگيري از خوردن آن ، بايد با اداي يك كلمه (ول كن ، بده ) آن شيء مشكوك را از دهان وي خارج سازيد .براي تعليم اين درس ابتدا اجازه بدهيد سگتان شيء را براي شما بياورد آنوقت خم شده ، دست راستتان را بري گرفتن آن شيء به سمت حيوان دراز كرده و با آهنگ بلند و واضح بگوييد «بده ، ول كن» . اگر سگ از دادن شيء امتناع ورزيد ، واژه بده يا ول كن را با صداي بلندتر و همزمان با كوبيدن پاي خود به زمين ادا كنيد و اگر باز هم سگتان از دادن شيء امتناع كرد ، قلاده‌اش را با دست چپ بگيريد و با دست راست دهانش را باز كنيد و شيء را از دهانش خارج سازيد . اين عمل بايد آنقدر تمرين شود كه سگ پس از شنيدن فرمان ، بدون درنگ آن را  اجرا كند . باز هم يادآوري مي‌شود در صورت گرفتن پاسخ صحيح از طرف حيوان ، تشويق را از ياد نبريد  .

درس هفتم : نگرفتن غذا از دست اشخاص ديگر

اين درس مهمترين ، ضروري‌ترين و حياتي‌ترين درسي است كه شما بايد به سگتان آموزش دهيد . مخصوصا ً اگر سگتان يك سگ محافظ و نگهبان است . زيرا در اكثر مواقع ، اشخاصي كه قصد دزدي يا سوءقصد به جان شخصي را دارند ، براي اينكه بتوانند مانع بزرگي بنام سگ نگهبان را از سر راه خود بردارند خيلي راحت با يك تكه گوشت مسموم ، به هدف خود نائل مي‌شوند . بنابراين سگ حتما ً بايد ياد بگيرد كه فقط از دست صاحب خود غذا بگيرد . با توجه به اينكه سگها طمع و ولع اجتناب ناپذيري براي خوردن غذا دارند و بندرت از خوردن غذا و طعمه سر باز مي‌زنند ، تعليم اين درس كار بسيار مشكل و پرزحميت خواهد بود .

اگر سگتان را از همان اوايل تولد عادت دهيد كه از ظرف مخصوص و محل معين و از دست خودتان غذا بگيرد ، تعليم اين درس تا حدودي آسانتر خواهد شد . اساس تعليم اين درس ، اين است كه شما بايد يك پيامد ناخوشايند و تا حدي آزاردهنده را متعاقب گرفتن طعمه از اشخاص ديگر ، براي سگتان فراهم كنيد . اين پيامد ناخوشايند مي‌تواند بدمزه كردن غذا ، ترساندن سگ با آب و … صورت بگيرد . براي نيل به هدف از يكي از دوستان يا آشنايانتان درخواستك کنيد كه يك تكه گوشت كباب شده و آغشته به فلفل تند را به حيوان بدهد . حيوان به محض جويدن تكه گوشت احساس ناخوشايندي كه همان سوختن زبان و دهانش است تجربه خواهد كرد . سپس خودتان تكه گوشت ديگري شبيه همان و اين بار بدون اينكه آن را به فلفل آغشته كنيد به سگ خود بدهيد . حيوان با مقايسه دو حالت ، بتدريج ياد خوا هد گرفت كه گرفتن طعمه از دست ديگران چقدر ناخوشايند و نامطبوع است و برعكس غذا خوردن از دست صاحب خود تا چه حد مي‌تواند لذت‌بخش باشد  .

لازم به ذكر است كه براي اجراي اين روش تعليم ، تكه گوشتي را انتخاب كنيد كه سگ براي بلعيدن آن مجبور به جويدنش باشد . به عبارت ديگر تكه گوشت نبايد خيلي كوچك باشد كه حيوان بدون جويدن آن را ببلعد در ضمن براي بد طعم كردن تكه گوشت از مواد مسموم‌كننده و زيان‌آور استفاده نكنيد .

روش ديگر اين است كه از دوست خود بخواهيد در حين دادن تكه گوشت (اين بار به آن فلفل نزنيد) بوسيله پاشيدن آب به صورت سگ (با استفاده از يك سرنگ) حيوان را بترساند . اين عمل براي سگ يك احساس ناخوشايند و نامطبوعي ايجاد خواهد كرد . (البته بايد مواظف باشيد آب در گوش حيوان نرود) و سپس بدنبال آن خودتان همان تكه گوشت را بدون اعمال ترس و همراه با تشويق به سگتان بدهيد .

مطالب بالا از کتاب ” اصول نگهداری , تربیت و تغذیه حیوانات خانگی ” نوشته دکتر شهرام جوادی ، بهزاد پوررضا ، و حمیدرضا احمدی آشتیانی جمع آوری گردیده است.


شما می توانید قبل از مراجعه حضوری به مراکز درمانی جهت دریافت مشاوره رایگان با دکتر مردانی تماس بگیرید

۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
تماس با دکتر مردانی
بستن