آموزش نحوه نگهداری سگآموزش نگهداری حیوانات

تشخیص سن سگ

تشخیص سن سگ ( دوبرمن ، تریر ، ژرمن ، شیتزو ، سرابی و … )

تشخیص سن سگ از روی دندان ها

در تشخیص سن سگ از روی دندان ها از تغییرات زیر استفاده می شود :

 1. زمان بیرون آمدن و رشد دندان های شیری
 2. تغییر شکل و ساییدگی دندان های شیری
 3. تبدیل دندان های شیری به دائمی   
 4. ساییدگی دندان ها   
 5. افتادن دندان ها   
 6. تغییرات چهره و ظاهر سگ  
 7. تغییر رفتاری  
 8. خاکستری شدن موهای سر و پوزه  
 9. تغییرات چشم

مشخصات دندان شیری :

نوک تیز تر و کوچک تر از دندان دائمی بوده و رنگ آن سفید مایل به آبی است.
مانند دیگر حیوانات در سگ دندان های شیری زودتر از دائمی در می آیند.

۳ نوع دندان در سگ وجود دارد :

۱- پیش یا  Incisors
۲- نیش یا  canines
۳- آسیا ( شامل پیش آسیا و آسیا )  یا  Molar و Premolar

 

هر دندان بطور کلی شامل سه بخش تاج یا  crown ( بخش خارج شده از لثه ) ، ریشه یا  Root ( بخش داخلی لثه ) ، گردن یا  Neck ( بین دو بخش ذکر شده در محل اتصال خط لثه )  است.

 آناتومی دندان سگ
 • هر چه نژاد سگ بزرگ تر باشد زمان بیرون آمدن دندان ها زودتر و طول عمر آن ها کمتر خواهد بود.
 • توله سگ ها بدون دندان متولد شده ، در سه هفته اول زندگی هیچ دندانی ندارند .
 • در ۳-۴ هفتگی دنداه های شیری بیرون می آیند. ابتدا دندان های نیش و بلافاصله دندان های پیش که ابتدا در فک بالا و سپس در فک پایین در می آیند.
 • در ۳تا ۶ هفتگی در هر نیم آرواره ، ۳ پیش ، ۱ نیش و ۳ پیش آسیا از لثه بیرون می زند.
 • بعد از ۶ هفتگی تا زمان جایگزینی دندان های دائمی ، دندان های شیری از هم فاصله می گیرند و سطح آنها ساییده می شود.
 • در دندان های شیری ، آسیا وجود ندارد.

بنابراین فرمول دندانی توله سگ به این صورت است :

۲ ( Di 3/3 , Dc 1/1 , Dp 3/3 ) = 28

زمان بیرون آمدن دندان های شیری زمان بیرون آمدن دندان های دائمی
۴ هفته دندان پیش مرکزی ( I1) ۳ ماهگی دندان پیش مرکزی ( I1)
۵ هفته دندان پیش میانی (I2) ۴ ماهگی دندان پیش میانی (I2)
۶ هفته دندان پیش کناری ( I3) ۵ ماهگی دندان پیش کناری ( I3)
۳-۵ هفته دندان نیش ( C) ۶ ماهگی دندان نیش ( C)
پیش آسیا اول ( P1) ۴-۵ ماهگی پیش آسیا اول ( P1)
۵-۶ هفته پیش آسیا دوم ( p2) ۵-۶ ماهگی پیش آسیا دوم ( p2)
۵-۶ هفته پیش آسیا سوم ( P3) ۵-۶ ماهگی پیش آسیا سوم ( P3)
۵-۶ هفته پیش آسیا چهارم  (P4) ۵-۶ ماهگی پیش آسیا چهارم  (P4)
    ۴-۵ ماهگی آسیا اول (M1)
    ۶-۷ ماهگی آسیا دوم (  M2)
    ۶-۷ ماهگی آسیا سوم ( M3)

 

 • دندان ها شیری کوچک تر از دندان های دائمی هستند
 • دندان های شیری ریشه بلندتری دارند .
 • دندان های شیری پیش و نیش مثل دندان های پیش و نیش دائمی هستند.
 • سنی که دندان های دائمی جایگزین می شوند بر اساس نژاد متغیر بوده و در نژادهای بزرگ تر این جایگزینی سریع تر صورت می گیرد.
 • جایگزینی دندان های پیش از ۳٫۵ تا ۴ ماهگی شروع می شود و در ۵ ماهکی کامل می شود اگر چه پیش های دائمی کناری هنوز کامل نشده اند.
 • دندان های نیش در سن ۵-۷ ماهگی جایگزین می شوند و در این سن دندان های دائمی و شیری نیش با هم وجود دارند اما طولشان متفاوت است .
 • در فک پایین نیش های دائمی در سمت داخلی نیش های شیری در می آیند اما در فک بالا در جلوی دندان های شیری در می آیند.
 • تا ۶ ماهگی پیش های دائمی از نظر بیرون آمدن کامل شده اند و کاملا فرم گرفته اند. در این سن آنها سفید چینی هستند و هیچ علائمی حتی جزئی از سایش را نشان نمی دهند.
 • معمولا زمان بیرون زدن دندان ها در دو فک یکسان است .
 • دندان های سگ در ۸ ماهگی کامل می شود.
 • با رشد دندان های دائمی خونرسانی به دندان های شیری کاهش یافته پس از مدتی می افتند.

فرمول دندانی دندان های دائمی به صورت زیر است :

۲ ( I 3/3 , C 1/1 , P 4/4 , M2/3 ) = 42

 •  بعد از این سن ( حدود ۸ ماهگی ) تخمین سن بر اساس سایش دندان ها می باشد . با این روش تخمین سن از دقت کمتری برخوردار است.
 • سایش دندان ها در سگ های کوچک و در سگ هایی که فک های آنها مقابل هم قرار نمی گیرند اغلب اشتباه می شود.
 • در ۶ ماهگی سایش پیش های مرکزی فک پایین شروع شده و در ۱۸ ماهگی کامل می شود.
 • از ۱٫۵ تا ۲ سالگی سایش پیش های میانی فک پایین شروع شدهو در ۲٫۵ سالگی کامل می شود.
 • بین ۲٫۵ تا ۳ سالگی سایش نوک پیش های مرکزی فک بالا شروع شده و در ۳٫۵ سالگی کامل می شود.
 • در ۳٫۵ تا ۴ سالگی سایش نوک پیش های میانی فک بالای شروع شده و در ۴٫۵ سالگی کامل میشود.
 • بین ۴٫۵ تا ۵ سالگی نوک پیش های کناری فک پایینی شروع به سایش می کند و در ۵٫۵ سالگی کامل می شود. در سن نیش ها هم حدودا علائمی از سایش نشان می دهند.
 • در ۶ سالگی گوشه های اصلی پیش های کناری فک بالایی ساییده می شود. اما اینها به نظم سایر دندان ها سائیده نمی شوند چون بخوبی روی هم قرار نمی گیرند. در این سن هنوز سطح سایش دندان های پیش میانی و کناری مربعی است. گاهی در این سن یک استار زرد روی این سطح سایش دیده می شود.
 • در ۷ سالگی پیش های مرکزی فک پایین یک حالت بادامی پیدا می کنند چون از سمت فوقانی به سمت ریشه شروع به سایش می کنند .
 • در ۸-۹ سالگی در پیش های میانی پایینی و در ۹-۱۰ سالگی در پیش های مرکزی بالایی این حالت پیش می آید.
 • دندان های میش در ۵ سالگی علائمی از سایش را نشان می دهند. از ۷-۸ سالگی آنها کند هستند ، بصورت جانی قرار گرفته و اغلب با رسوب پوشیده شده اند.
 • در ۱۰-۱۲ سالگی پیش های مرکزی پایین می افتند و سپس هم پیش های مرکزی بالایی . بقیه دندان های پیش بین ۱۲-۱۶ سالگی و نیش ها بین ۱۶ تا ۲۰ سالگی می افتند.
 • شرط سایش منظم دندان های پیش این است که کامل روی هم قرار بگیرند و در واقع پیش پایینی کمی عقب تر قرار بگیرد. بنابراین سایش دندان ها در سگ های نژاد  کولی ، داشهوند ، باکسر، بولداگ فرانسوی ، بولداگ انگلیسی و پکینز متفاوت خواهد بود.
تغییرات ایجاد شده در دندانها سن سگ
شروع بیرون آمدن دندانهای شیری ۴-۳ هفتگی
کامل شدن دندانهای شیری (۳پیش،۱نیش و ۳ پیش آسیا در هر نیم آرواره) ۶ هفتگی
جایگزینی دندانهای دائمی پیش ۳٫۵-۵  ماهگی
جایگزینی دندانهای دائمی نیش ۵ –  ۶  ماهگی
سگ هر دو دندان دائمی و شیری نیش را دارد ۶ – ۷   ماهگی
کامل شدن دندانهای دائمی ۸  ماهگی
سایش دندانهای پیش مرکزی فک پایین ۶ –  ۱۸ ماهگی
شروع سایش دندانهای پیش میانی فک پایین ۱٫۵-۲ سالگی
کامل شدن سایش دندانهای پیش میانی فک پایین ۲٫۵  سالگی
شروع سایش دندانهای پیش مرکزی فک بالا ۳-۲٫۵ سالگی
کامل شدن سایش دندانهای پیش مرکزی فک بالا ۳٫۵ سالگی
شروع سایش دندانهای پیش میانی فک بالا ۴-۳٫۵ سالگی
کامل شدن سایش دندانهای پیش میانی فک بالا ۵-۴٫۵ سالگی
دندانهای نیش علائمی از سایش را نشان می دهند ۵ سالگی
کامل شدن سایش دندانهای پیش کناری فک پایین ۵/۵  سالگی
سایش دندانهای پیش کناری فک بالا ۶  سالگی
دندانهای پیش مرکزی فک پایین حالت شیبدار پیدا می کنند ۷ سالگی
دندانهای نیش کند میشوند، مورب قرار گرفته و با جرم پوشیده شده اند ۷ – ۸ سالگی
دندانهای پیش میانی فک پایین حالت شیبدار پیدا می کنند ۸ – ۹ سالگی
دندانهای پیش مرکزی فک بالا حالت شیبدار پیدا می کنند ۹ – ۱۰ سالگی
دندانهای پیش مرکزی می افتند ۱۰ – ۱۲ سالگی
بقیه دندانهای پیش می افتند ۱۲ – ۱۶ سالگی
دندانهای نیش می افتند ۱۶ – ۲۰ سالگی

****** مطالب مرتبط : تشخیص سن گربه 

***** منبع : کتاب تشخیص سن در دام های کوچک ، نوشته  دکتر علی اصغر سرچاهی *****


شما می توانید قبل از مراجعه حضوری به مراکز درمانی جهت دریافت مشاوره رایگان با دکتر مردانی تماس بگیرید

۰۹۱۷۲۲۷۴۰۱۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
تماس با دکتر مردانی
بستن